Etten-Leur, Nederland
088 - 600 58 00
info@opheon.nl

Regie op innovatie

Tijdens innovatietrajecten verandert er een boel binnen uw organisatie. Projecten hebben in veel gevallen invloed hebben op de ICT. Dagelijkse activiteiten dienen nauwlettend te worden bewaakt en dienen tijdig op deze verandering worden afgestemd. Het is dan ook vaak lastig om een goede transitie te maken waarbij de operatie zo min mogelijk wordt geraakt. Dit vereist dan ook een aangepast aansturing van de IT-teams.

Sturing met een specifiek doel

Om uw specifieke opdracht te volbrengen leggen we de nadruk op de begeleiding en supervisie van uw teams. voldoende afstemming en een duidelijke strategie zijn dan ook belangrijke aspecten. In veel gevallen ligt er een specifieke taak aan ten grondslag welke vertaald dient te worden richting de werkvloer.