Etten-Leur, Nederland
088 - 600 58 00
info@opheon.nl

Beheer in omstandigheden

Vaak wordt bij verander- of innovatietrajecten in de eerste plaats geneigd om het managen van verandering te zien als een rationeel proces. Hierbij wordt er vaak volledig aan het emotionele aspect voorbijgegaan. Naast een duidelijke strategische richting zijn aspecten als pro-activiteit, creativiteit en alertheid belangrijke ingrediënten voor succes. Het is daarom enorm van belang de juiste strategische maatregelen te nemen waarbij ook deze aspecten in acht worden genomen.

In de complexe tijden is het aan ons de taak beheer teams voor te bereiden op innovatie. Naast een kritische blik op de actuele technische infrastructuur en operationele processen, zullen we collega’s meenemen in de transformatie. Met onze brede set van technische kennisgebieden van de gangbare producten, zoals Microsoft, Citrix, VMWare of Ivanti maar ook de verschillende Cloud Services zoals Office 365 of Amazon Web Services (AWS) ondersteunen we in het dagelijkse beheer en onderhoud en kijken samen met het team naar randvoorwaarden en de te nemen verbeterinitiatieven.